Voorwaarden "Marijke geeft weg"

1. Prijs: 

     a. 5x SecuStrip voor de voordeur. 

2. Uit te voeren actie 

     a. Volg de Facebook pagina of het Instagram account van Secu products en laat onder de actiepost weten wie ook “dooooodsbang voor inbrekers is!”. 

3. Door deel te nemen gaat men automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. 

     a. Deelnemer is 18 jaar of ouder, onder de 18 is toestemming van de ouder/verzorger verplicht! 

     b. Ingezetene van de EU 

     c. We zullen de winnaar bekend maken op onze website en via onze social media. 

4. Facebook en Instagram zijn niet betrokken bij deze actie en is daarmee gevrijwaard van acties voortvloeiend hieruit. 

5. Privacy: persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden om de win actie in goede banen te leiden. 

6. De actie loopt tot en met 31 juni, waarna de winnaars persoonlijk bericht krijgen.